Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności została uaktualniona dnia 01 stycznia 2014 roku. SITEFORUM GmbH ("SITEFORUM" lub "my") prowadzi serwis, który ma za zadanie umożliwiać użytkownikom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z ich ulubionymi sklepami przy pomocy smartphona. Jesteśmy bardzo zaangażowani we wszelkie działania, które mają na celu ochronę prywatności osób, które używają naszej aplikacji i naszej strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób nasza firma zbiera, udostępnia i użytkuje informacje na temat użytkowników poprzez nasza stronę http://www.myfavorito.com ("Strona") lub aplikację na smartphona ("Aplikacja"). Odwiedzając naszą Stronę lub korzystając z Aplikacji, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z naszą Polityka Prywatności oraz przyjmuje jej warunki, jak również zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązując przepisów prawa.

Polityka Prywatności może być przez nas okresowo uaktualniana. Wszelkie zmiany wchodzą w życia w momencie opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie http://www.myfavorito.com. Wchodząc na stronę lub używając Aplikacji po opublikowaniu takiej nowej wersji Polityki Prywatności, automatycznie potwierdzasz, że przyjmujesz jej uaktualnione postanowienia. Prosimy o regularne zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami w naszej Polityce Prywatności, jej aktualna wersja oznaczona jest jako "last update".

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej polityki lub praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt z support@myfavorito.com. Każdorazowe zastosowania sformułowań "Używać" lub "Przetwarzać" informacje obejmuje swoim znaczenia używanie ciasteczek na komputerze, wykorzystywania informacji do celów statystycznych lub innego rodzaju analiz, oraz użytkowanie i wykorzystywanie informacji w dowolny inny sposób, włączając m.in. zbieranie, przechowywanie, ocenę, modyfikowanie, usuwanie, używanie, łączenie, ujawnianie lub przekazywanie informacji w ramach naszej organizacji lub pomiędzy naszymi filiami na terenie Stanów Zjednoczonych lub świata.


Zbieranie i używanie informacji

W calu zagwarantowanie jak najlepszej jakości naszych usług, zbieramy dwa rodzaje informacji: dane osobowe, włączając m.in. nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres mailowy użytkownika ("Identyfikowalne Dane Osobowe"); oraz informacje ogólne. Naszym podstawowym celem dla którego zbieramy informacje od użytkowników jest zapewnienie im łatwego i spersonalizowanego dostępu do treści naszej Strony i/lub Aplikacji (nasza Strona i Aplikacja są czasami łącznie określane w Polityce Prywatności jako "Sieć")

Identyfikowalne Dane Osobowe dostarczane nam przez użytkowników są przez nas wykorzystywane na różne sposoby: (i) do uzupełniania danych w trakcie transakcji zakupu produktów lub usług przez Sieć; (ii) aby dostarczyć użytkownikowi informacji na nasz temat; (iii) dla wzbogacenia lub zaktualizowania zawartości naszej Sieci; (iv) do zapoznania się z treścią rachunku danego użytkownika, w celu stwierdzenia czy byłby on zainteresowany innymi naszymi produktami i usługami; (v) w celu przeprowadzenia transakcji na życzenie użytkownika, (vi) przy zbieraniu danych statystycznych na temat naszych użytkowników, (vii) dla archiwowania danych na temat odwiedzin i logowania z adresu IP danego użytkownika, włączając datę i czas odwiedzin, przeglądane strony oraz ściągnięte dokumenty, oraz / lub (ix) wykorzystania w celach prowadzonej przez nas działalności. Możemy również łączyć informacje na temat użytkowników, które uzyskaliśmy samodzielnie z informacjami uzyskanymi od stron trzecich w celu ulepszenia naszych możliwości marketingowych w odniesieniu do produktów lub usług, które mogą interesować naszych użytkowników.

Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności użytkowników, jak to określone jest w naszej Polityce Prywatności, jednak w pewnych sytuacjach może zachodzić konieczność ujawnienia Identyfikowalnych Danych Osobowych. Dotyczy to sytuacji gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami obowiązującego prawa; lub jeśli w naszej ocenie jest to konieczne dla dobra prowadzonego postępowania sądowego, po otrzymaniu nakazu sądowego lub innego pisma o równorzędnym działaniu. Ujawnienie takiej jest również możliwe w celu ochrony naszych praw lub praw stron trzecich, dla uniemożliwienia oszustwa, kradzieży danych osobowych, lub dla zapewnienia ciągłości i integralności działania naszej firmy; dla ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszej Sieci, naszych pracowników i innych członków naszej organizacji.


Przykłady wykorzystywania przez nas zebranych informacji

W trakcie typowej działalności zbieramy następujące rodzaje informacji:
• Informacja dostarczana nam przez użytkowników w trakcie tworzenia konta użytkownika Myfavorito, zawierająca nazwisko i adres mailowy użytkownika.
• Informacja umożliwiająca nam połączenie z innymi serwisami mediów socjalnych, z których korzysta nasz użytkownik i które wybrał w celu połączenia z swoim kontem Myfavorito.
• Wszelkiego rodzaju redemptions (loyalty scans, coupon redemptions, scan+win draws), które użytkownik podłączy do swojego konta Myfavorito.
• Informacje na temat użytkownika zbierane automatycznie, takie jak adres IP, lokalizacja.
• Informacje zebrane przez naszą Sieć z formularzy online, w trakcie odwiedzin strony, oraz przy pomocy narzędzi online do zbieranie informacji, takich jak np. "cookies".

Dodatkowo zbieramy pewne dane automatycznie dotyczące naszej Sieci ogólnie, np. ilość użytkowników i częstotliwość oraz sposób korzystania przez nich z Sieci. Możemy również zbierać dane ogólne dotyczące korzystania z naszej Sieci, takie jak zakres w jakim poszczególne jej cechy są wykorzystywane. Informacja ogólna jest informacją anonimową o charakterze statystycznym, która odzwierciedla wielkość bazy naszych klientów, schematy klientów oraz informacje związane ze stroną. Reklamy stron trzecich wyświetlane w lub w związku z naszą Siecią mogą również zawierać cookies ustawione przez reklamodawców. Nasza firma nie ma kontroli nad tego rodzaju cookies i nasi użytkownicy są zobowiązani indywidualnie zapoznać się z polityką prywatności takich reklamodawców aby w pełni rozumień zasadę działania takich cookies.


Identyfikowalne dane osobowe

Nasza firma wykorzystuje Identyfikowalne Dane Osobowe (w niektórych przypadkach w połączeniu z informacjami ogólnymi) w celu świadczenia naszych usług, dla komunikowania się z naszymi użytkownikami na temat ich kont oraz odpowiadając na ich zapytania. Możemy również korzystać z Identyfikowalnych Danych Osobowych aby informować naszych użytkowników na temat zmian w naszej Sieci, warunków Korzystania z naszych usług oraz na temat naszej Polityki Prywatności.

Nasza firma oraz wybrane przez użytkownika ulubione sklepy wykorzystują Identyfikowalne Dane Osobowe w celu kontaktowania się w sprawach marketingowych konta Myfavorito lub przesyłając materiały promocyjne, zawiadomienia oraz informacje, które użytkownik zaznaczył jako interesujące go (np. informacja na temat tego kiedy znajomy będzie przebywał w okolicy). Zakres, charakter i treść takich informacji wybierana jest przez użytkownika w ustawieniach konta.


Aplikacje i strony internetowe stron trzecich

W przypadku korzystania z aplikacji stron trzecich, używania linków z naszej Sieci do przechodzenia do innych stron, lub oglądania zawartości innych stron z naszej Sieci, informacje których użytkownik udziela na swój temat nie są już objęte postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Przed ujawnienie takich informacji osobistych użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie zapoznać się z postanowieniami polityki prywatności, które będzie obejmowała informacje ujawniane przez niego w takich okolicznościach.


Informacje ogólne

Nasz firma może dzielić się ogólnymi informacjami statystycznymi oraz informacjami profilowymi naszych użytkowników ze dowolnymi innymi stronami trzecimi, włączając naszych dystrybutorów, sprzedawców, reklamodawców, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, oraz inne strony trzecie oferujące produkty i usługi, wykorzystywane przez nas w naszej Sieci. Informacja tego rodzaju nie jest w żaden sposób powiązana z Identyfikowalnymi Danymi Osobowymi.


Bezpieczeństwo

Nasza firma korzysta z wszelkich dostępnych narzędzi i procedur (fizycznych, elektronicznych, oraz zarządczych) w celu uniemożliwienia dostępu stronom nieuprawnionym, zapewnienia bezpieczeństwa danych, oraz zagwarantowania właściwego korzystania ze zbieranych przez nas online informacji. Nasza Sieć posiada najwyższej jakości systemy i standardy bezpieczeństwa mające na celu ochronę zbieranych przez nas informacji przed utratą, niegodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, oraz manipulacją treścią. Dokładamy też wszelkich starań, aby informacje przechowywane przez nas były należycie zabezpieczone. Niestety, żaden przekaz danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny, tak więc nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitego i bezwzględnego bezpieczeństwa danych przekazywanych nam przez użytkowników, stąd też wszelkie takie informacje są przekazywane na wyłączne ryzyko użytkownika.


Personalizacja konta

W celu edytowania danych osobowych, które użytkownik wprowadza w czasie zakładania konta, lub dla wprowadzenia zmian informacji profilowych, użytkownik musi się załogować do naszej Sieci. Tylko w ten sposób możliwe jest zarządzanie kontem i zmian jego ustawień.

Myfavorito daje użytkownikom możliwość wyboru czy i jaka korespondencja na temat produktów i usług będzie do niech wysyłane przez nasz serwis. W przypadku nie skorzystania z tej opcji w trakcie logowania i wybrania opcji późniejszego podania takiej informacji, a celu dokonania takich zmian konieczne jest uaktualnienie ustawień konta. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania wiadomości od administratora, ogłoszeń serwisowych oraz innego rodzaju podobnych informacji bez możliwości wyłączenia takiej funkcjonalności przez użytkownika.

Cookies można wyłączyć zgodnie z podpowiedziami przeglądarki stosowanej przez użytkownika. Wyłączenie cookies automatycznie wyłącza beacons. Użytkownik musi być świadomy, że wyłącznie cookies spowoduje brak możliwości dostępu do pewnych usług i funkcji naszej Sieci.


Informacja dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Użytkownik musi być świadomy tego, że Stany Zjednoczone oraz niektóre inne kraje nie zharmonizowały swoich przepisów prawnych na temat polityki prywatności. Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Stanów Zjednoczonych i nie zawiera jakichkolwiek oświadczeń co do przepisów prawnych innych jurysdykcji. Korzystając z naszej Sieci użytkownik wyraża zgodę na postanowienia naszej Polityki Prywatności.


Ochrona dzieci
W celu skorzystania z usług naszej Sieci użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat. Nasza firma nie zbiera, nie używa i nie ujawnia Identyfikowalnych Danych Osobowych na temat gości poniżej 13-tego roku życia. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 13-tego roku życia i masz podejrzenia co do tego , że Twoje dziecko ujawniło nam jakieś Identyfikowalne Dane Osobowe, prosimy o kontakt z nami na adres support@myfavorito.com tak abyśmy mogli je usunąć.


Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami na adres support@myfavorito.com .
Copyright © 2019 by MYFAVORITO. All rights reserved.